آغاز به کار وب سایت همایش
1401/02/12

پورتال" نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی " راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.