محورهای کنفرانس

مدیریت:

حسابداری:

مدیریت استراتژیک 

ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

مدیریت اسلامی 

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

مدیریت آموزش

ارزش افزوده و گزارشگری مالی

مدیریت بازرگانی 

ارزیابی استاندارد های بین المللی

مدیریت بحران

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

مدیریت برنامه ریزی

استراتژی‌های مالی 

مدیریت بهره وری

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت 

مدیریت پروژه 

آموزش حسابداری

مدیریت تحقیق و توسعه 

بانکداری و سرمایه گذاری

مدیریت تحول 

بحران های مالی و اقتصادی 

مدیریت تکنولوژی

برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

مدیریت درآمد و مالیات 

بودجه ریزی

مدیریت ریسک 

بورس

مدیریت ساخت و تولید 

تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تحقیقات بازار سرمایه

مدیریت شهری 

توسعه حسابداری و ارزیابی عملکردی 

مدیریت صنعتی 

تولید و حسابداری مدیریت

مدیریت فرهنگی 

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

مدیریت کیفیت 

چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

مدیریت مالی

حسابداری تلفیقی

مدیریت منابع انسانی

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

مدیریت و اخلاق اسلامی

حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

مدیریت و توسعه رویکردهای بین المللی 

حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

مارکتینگ 

حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

 

حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

 

حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

اقتصاد:

حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

اقتصـاد

حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها

اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

حسابداری و حسابرسی 

اقتصاد ایران

حسابداری و مدیریت 

اقتصاد بین الملل و تجارت

حسابداری و نظام راهبری شرکتها

اقتصاد پول و بانکداری

روش های تامین مالی در سازمان ها 

اقتصاد تحریم

روش های تأمین مالی در سازمانها

اقتصاد توسعه 

سیستم های اطلاعات حسابداری

اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

اقتصاد در شرایط تحریم

کارآفرینی و حسابداری 

اقتصاد سرمایه گذاری

کاربرد اینترنت در حسابداری

اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

اقتصاد صنعتی و بازرگانی

لزوم استاندارد گذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

اقتصاد عمومی و دولتی

مالیات و امور مالیاتی

اقتصاد کلان

محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

اقتصاد گردشگری و توریسم

مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

اقتصاد مدیریت 

مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

اقتصاد و تجارت الکترونیک

نقش حسابداری در تحول اقتصادی

برنامه ریزی اقتصادی

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد 

نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

 

نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

 

هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

کارآفرینی:

یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

آموزش و ترويج كارآفريني

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

کارافرینی و مسایل حقوقی

 

کارآفرینی از منظر ارزش های اسلامی

 

کارآفرینی دولتی

توسعه اقتصادی:

کارآفرینی سلامت ( کارآفرینی در حوزه پزشکی و خدمات درمان)

تحقیق و توسعه 

کارآفرینی گردشگری و صنایع دستی

توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

کارآفرینی و الگوی تصمیم گیری کمّی و فرا ابتکاری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارآفرینی و بازاریابی

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

کارآفرینی و رفتارشناسی

توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني

کارآفرینی و مسایل مالی - اقتصادی

تولید و مدیریت مالی

کارآفرینی ورزشی

تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

کارآفرینی، خدمات کشاورزی و گیاهان دارویی - تزیینی

چالش های اقتصادی 

کارآفرینی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی

راهکارهای توسعه مناطق آزاد

کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی

راهكارهاي توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه

كارآفريني در بخش عمومي

راههاي ارتقاي فرهنگ خلاقيت و نوآوري در توسعه اقتصادي

كارآفريني و خدمات كشاورزي

رشد و توسعه اقتصادی

كارآفريني و فناوري اطلاعات

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي

قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

كارآفريني و كسب و كار جديد

کارآفرینی و رشد سرمایه گذاری

كارآفريني و گردشگري

مدلسازی اقتصادی

كارآفريني و مشاغل خانگي

مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

مدارس کارآفرین، دانشگاه کارآفرین

موانع و چالش هاي خلاقيت و نوآوري

و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی 

نقش صنايع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي

 

نقش كارآفريني فردي و سازماني در ارتقاي توسعه اقتصادي

 

نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

 

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد